Creative Travelers

Learning another language makes you appreciate art from another country!

Fay

Artist
4 tot 6 / 7 tot 9

Creative Travelers

Hoe leuk is het om iets te leren op het moment dat je interesse ervoor op zijn grootst is? Kinderen zijn niet alleen gevoelig voor het aanleren van de Engelse taal, maar daarnaast ook heel erg geïnteresseerd. Ze komen er immers al heel vroeg mee in aanraking door tv-programma’s, vakanties, gaming en internet.

In onze Easy Peasy Lemon Squeezy lessen raken kinderen vertrouwd met het Engels; zoals de klanken en de overeenkomsten met woordjes die ze al kennen. Spelenderwijs verwerven ze nieuwe vocabulaire en simpele alledaagse Engelse zinnetjes.

We hebben een eigen leerlijn ontwikkeld, gevuld met een grote variëteit aan originele activiteiten. Zingen, bewegen, knutselen, spelletjes en rollenspellen binnen thema’s die bij de belevingswereld van de kinderen passen. Na 10-12 weken wordt het thema met een Art-Project afgesloten. Zo maken kinderen ook nog eens kennis met de grote meesters uit de kunst. Een bijzondere combinatie van vreemde taalverwerving en cultuureducatie.

Groepsles op basisscholen en BSO’s,  privéles voor 1 kind of in kleine groepjes met vrienden en vriendinnen aan huis.