FAQ

Hoe groot zijn de groepen?

In een groep zitten minimaal 6 en maximaal 12 kinderen. Zo kan de teacher haar aandacht goed verdelen binnen de groep en krijgt uw kind voldoende individuele aandacht.

Zitten kinderen van verschillende niveau's in dezelfde groep?

Ja, we streven ernaar kinderen in bouwgroepen in te delen. Kinderen uit de groepen 1 t/m 2/3 en 3/4 t/m 5 zitten net als in bijvoorbeeld het montessori onderwijs bij elkaar in de groep. Onze methode is hier speciaal voor ontwikkeld. Er is voldoende differentiatiemateriaal binnen de methode, zodat ieder kind op zijn/haar niveau aan de slag kan. De groepen zijn klein, waardoor de teacher tijdens de les goed kan differentiëren. Differentiëren binnen een groep is vandaag de dag normaal binnen het onderwijs, onze teachers zijn hier ook in getraind.

Hoe lang duurt het voordat mijn kind Engels kan praten?

De eerste vraag die de meeste ouders stellen is: "Hoe lang duurt het voordat mijn kind Engels kan praten?" Die vraag is moeilijk te beantwoorden. Natuurlijk hangt het af van de taalgevoeligheid, het leervermogen van een kind en hoe vaak en frequent het kind wordt blootgesteld aan de nieuwe taal. Feit is dat ieder beetje helpt. Early Bird heeft onderzoek gedaan en daaruit bleek dat kinderen die 5 dagen in de week 1 uur Engelse les krijgen, na ca. 7 maanden taalproductief worden. Kinderen gaan vaak eerst door een stille fase, waarbij ze nog geen taal reproduceren. Forceren is dan uit den boze. Met deze lessen geeft u uw kind een positieve zet in de richting van vreemde taalverwerving. Hiervan plukt uw kind zowel op taalgebied als cognitief de vruchten.

Spreken jullie teachers ook Nederlands?

Onze teachers spreken soms ook Nederlands, maar niet tijdens de les. We vinden het belangrijk dat de teacher basis Nederlands begrijpt en uw kind kan begrijpen en begeleiden als er iets is.

Wat is het Engels niveau van jullie teachers?

Onze teachers zijn native en near native speakers. Dat houdt in dat ze het Engels zo goed als hun eigen moedertaal beheersen. Wij vinden fluency belangrijk. Fluency wordt doorgaans verkregen door een redelijke tijd in een Engelstalige leef en werkomgeving te zijn ondergedompeld. Onze teachers worden gescreend op hun uitspraak en het niveau van hun Engels. Bij de uitspraak letten we erop dat zij een duidelijk verstaanbaar accent hebben. Onze teachers komen vanuit de hele wereld; van de UK, tot Nieuw Zeeland, van de Philippijnen tot Amerika en van India tot Polen.

Waarom spreken jullie teachers alleen maar Engels tijdens de les?

Wereldwijd is onderdompeling de meest effectieve methode voor het aanleren van een vreemde taal. Zodra de teacher laat blijken dat zij Nederlands kan praten, dan zullen de kinderen geen moeite meer doen. Er moet dus een noodzaak zijn voor de kinderen willen zij een taal op deze manier leren. U hoeft niet bang te zijn dat uw kind niets begrijpt. De teacher zorgt met allerlei methodieken dat uw kind begrijpt wat er van hem verlangt wordt; herhaling, visuele ondersteuning met voorwerpen en flashkaartjes, gebaren etc. Daarnaast zijn er altijd kinderen die het snel begrijpen en voor de natuurlijke extra 'uitleg' zorgen.

Mijn kind is tweetalig, is de Easy Peasy les dan uitdagend genoeg?

Tot een jaar of 7 vinden tweetalige kinderen de Easy Peasy les doorgaans nog leuk. De teacher spreekt alleen maar Engels, en dat is het tweetalige kind gewend. Vaak stellen ze zich op als het hulpje van de teacher, een leuke taak, want daardoor zien ze dat ze iets weten wat andere kinderen heel graag willen leren. De kans is groot dat ze dan thuis minder schromen om Engels te spreken. Rond het zevende jaar kan uw kind de lessen als minder uitdagend gaan ervaren. Het is dan een goed moment om dan over te stappen op privélessen Engels voor tweetaligen.

Mijn kind is hoogbegaafd, is de Easy Peasy les dan uitdagend genoeg?

Ja, zelfs voor kinderen die heel snel zijn is de Easy Peasy les geschikt. Juist doordat de docent alleen maar Engels spreekt wordt er een beroep gedaan op het vermogen van het hoogbegaafde kind om vanuit complexere inhoud te destilleren, de zogenaamde top-down methode.

Mijn kind is dyslectisch, is het wel verstandig om ook Engels te leren?

Engels leren is leuk ook voor dyslectische kinderen. Geef bij aanmelding aan dat uw kind dyslectisch is, dan zal de teacher hier rekening mee houden en minder nadruk op het lezen en schrijven richten.

Mijn kind zegt dat hij niets heeft geleerd tijdens de les en alleen maar heeft geknutseld

Dit is het grootste compliment dat wij kunnen horen. Het wil zeggen dat uw kind ongedwongen heeft geleerd. Aan het eind van ieder thema is er een Art project dat nauw aansluit bij het behandelde thema, maar dicht bij de belevingswereld van het kind ligt. Het Art project rust op het CLIL principe (Content and Language Integrated Learning). Dit wil zeggen dat een vak uit het normale lesaanbod in het Engels wordt gegeven, zodat er natuurlijke taalverwerving plaatsvindt. Dit principe wordt gebruikt op TTO scholen (Tweetalig HAVO/VWO), maar in toenemende mate ook op basisscholen die vvto-E aanbieden. Wij hebben ervoor gekozen CLIL in te zetten in een "arts and crafts" les. Dit ondersteunt ook het naschoolse karakter van de les. Uiteraard komt het CLIL principe ook in alle andere lessen tot zijn recht.

Worden er ook toetsen afgenomen?

Nee, wij nemen bij de Easy Peasy lessen geen toetsen af. De vocabulair wordt voldoende herhaald gedurende meerdere weken. Het is belangrijker dat de kinderen op een speelse en ongedwongen manier worden ondergedompeld in de Engelse taal. Een toets zou die ongedwongenheid alleen maar in de weg staan. Wel belonen we de kinderen met een certificaat aan het eind van ieder thema. Door middel van spelletjes en activiteiten 'toetst' de teacher of de kinderen de vocabulair kunnen reproduceren.